Support
เครื่องชั่งดิจิตอล
088-588-4688
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณศูนย์จำหน่ายเครื่องชั่ง ตาชั่ง ดิจิตอล ราคาถูก หลายขนาด

พร้อมปรับ Calibrate ทุกเครื่องให้มีความแม่นยำขึ้น

 

เครื่องชั่งดิจิตอลแบบพกพา กึ่งพกพา ตั้งโต๊ะ แบบแขวน แบบตั้งพื้น

มีรับประกันทุกเครื่อง

 

 

โปรโมชั่นจากทางร้าน (โรงงานไม่ได้แถม)

 

แถมตุ้มสอบเทียบ เพื่อใช้ทดสอบความแม่นยำ  ดังรุ่นต่อไปนี้

 

 

ตาชั่ง รหัสสินค้า SC-011 100g x 0.01g 380.- ฟรีตุ้ม 5g มูลค่า 50.- 1 ลูก

 

ตาชั่ง รหัสสินค้า SC-046  200g x 0.01g 400.- ฟรีตุ้ม 5g มูลค่า 50.- 1 ลูก

 

ตาชั่ง รหัสสินค้า SC-012  300g x 0.01g 430.- ฟรีตุ้ม 5g มูลค่า 50.- 1 ลูก

 

ตาชั่ง รหัสสินค้า SC-013  500g x 0.01g 480.- ฟรีตุ้ม 5g มูลค่า 50.- 1 ลูก

 
 

 

 

 

1. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบพกพา

เครื่องชั่ง Digital 100g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-011

รหัสสินค้า : SC-011 โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีตุ้มทดสอบ 5g...

ราคา 380.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-046

รหัสสินค้า : SC-046 โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีตุ้มทดสอบ 5g...

ราคา 400.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 300g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-012

รหัสสินค้า : SC-012 โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีตุ้มทดสอบ 5g...

ราคา 430.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 500g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-013

รหัสสินค้า : SC-013 โปรโมชั่นพิเศษ ฟรีตุ้มทดสอบ 10...

ราคา 480.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-006

รหัสสินค้า : SC-006 ขนาดเล็กกว่าบัตรเครดิต, นามบัต...

ราคา 430.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย เครื่องประดับ ฯลฯ SC-007

รหัสสินค้า : SC-007 ขนาดเล็กกว่าบัตรเครดิต, นามบัต...

ราคา 420.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 200g x 0.01g แบบพกพา รูปทรงมือถือ IPhone ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-010

รหัสสินค้า : SC-010 รุ่นนี้ฝาครอบปิดเต็มหน้าจอ กัน...

ราคา 420.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่งดิจิตอล 1000g x 0.1g ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน พลอย ฯลฯ SC-016

รหัสสินค้า : SC-016 รุ่นนี้ฝาครอบปิดเต็มหน้าจอ กัน...

ราคา 350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบซองบุหรี่ 200g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-062

รหัสสินค้า : SC-062 แบบซองบุหรี่ ฝาครอบปิดเต็มหน้า...

ราคา 430.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่งดิจิตอล 100g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-069

รหัสสินค้า : SC-069 ฝาครอบปิดเต็มหน้าจอ กันจอแตก พ...

ราคา 420.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF155

กล่องอะครีลิค สำหรับใส่, จัดเก็บเครื่องสำอาง

ราคา 650.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF157

กล่องอะครีลิค สำหรับใส่, จัดเก็บเครื่องสำอาง

ราคา 650.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF005-2

กล่องอะครีลิค สำหรับใส่, จัดเก็บเครื่องสำอาง

ราคา 420.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF304

กล่องอะครีลิค สำหรับใส่, จัดเก็บเครื่องสำอาง

ราคา 650.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF303

กล่องอะครีลิค สำหรับใส่, จัดเก็บเครื่องสำอาง

ราคา 650.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF005-1

กล่องอะครีลิค สำหรับใส่, จัดเก็บเครื่องสำอาง

ราคา 420.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่ลิปสติก, เครื่องสำอาง 12 ช่อง รหัสสินค้า AC-BF030

เหมาะใส่ลิปสติก เครื่องสำอาง ฯลฯ 12 ช่อง

ราคา 150.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่ลิปสติก, เครื่องสำอาง 24 ช่อง รหัสสินค้า AC-BF034

เหมาะใส่ลิปสติก เครื่องสำอาง ฯลฯ 24 ช่อง

ราคา 320.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่ลิปสติก, เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF069

เหมาะใส่ลิปสติก เครื่องสำอาง ฯลฯ

ราคา 350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

กล่องอะครีลิค ใส่ลิปสติก, เครื่องสำอาง รหัสสินค้า AC-BF027B

เหมาะใส่ลิปสติก เครื่องสำอาง ฯลฯ

ราคา 320.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

5. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ

เครื่องชั่ง Digital 2000g x 0.1g ชั่งสููตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-019

รหัสสินค้า : SC-019 ราคาไม่รวม Adapter สำหรับใช้ไฟ...

ราคา 500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 3000g x 0.1g ชั่งสููตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-055

รหัสสินค้า : SC-055 ราคารวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้า...

ราคา 570.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 5000g x 0.1g ชั่งสูตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-030

รหัสสินค้า : SC-030 ราคารวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้า...

ราคา 670.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 10kg x 1gชั่งสูตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-020

รหัสสินค้า : SC-020 ราคาไม่รวม Adapter สำหรับใช้ไฟ...

ราคา 450.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 25kg x 1g ร้านไปรษณีย์ ขายของออนไลน์ สมุนไพร ฯลฯ SC-023 โรงงานโซฟีแท้

รหัสสินค้า : SC-023 ราคาไม่รวม Adapter สำหรับใช้ไฟ...

ราคา 750.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 30kg x 1g ร้านไปรษณีย์ ขายของออนไลน์ สมุนไพร ฯลฯ SC-079 โรงงานโซฟีแท้

รหัสสินค้า : SC-079 ราคารวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้า...

ราคา 950.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

3. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกึ่งพกพา

เครื่องชั่ง Digital ชั่งทอง เงิน พลอย สมุนไพร 3000g x 0.1g ทศนิยม 1 ตำแหน่ง SC-052

รหัสสินค้า : SC-052 หน้าจอ Blue Backlite สว่างชัดเ...

ราคา 450.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 500g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-060

รหัสสินค้า : SC-060 หน้าจอ Blue Backlite สว่างชัดเ...

ราคา 450.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 6000g x 0.1g ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-066

รหัสสินค้า : SC-066 หน้าจอ Green Backlite สว่างชัด...

ราคา 900.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 3000g x 0.1g ชั่งสููตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ SC-074

รหัสสินค้า SC-074 แป้นชั่งสแตนเลส ฟรี Adapter สำหร...

ราคา 570.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 500g x 0.01g ทศนิยม 2 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน เพชร พลอย ฯลฯ SC-077

รหัสสินค้า : SC-077 หน้าจอ Blue Backlite สว่างชัดเ...

ราคา 650.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

15. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 100g + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-001...

ราคา 300.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 200g + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-002

ราคา 380.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 500g + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-003

ราคา 800.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 1000g (1kg) + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-005...

ราคา 1300.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F1 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 1000g (1kg) + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-006

ราคา 1500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 2000g (2kg) + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-007

ราคา 1800.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F1 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 2000g (2kg) + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-008

ราคา 2000.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 Class 5kg + กล่องใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-009

ราคา 3400.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส F2 Class 20kg + กล่องใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น Stainless Steel รหัสสินค้า : SSCW-011

ราคา 13500.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

17. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน ชุบโครเมี่ยม

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เหล็กชุปโครเมี่ยม M1 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 100g + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น เหล็กชุบโครเมี่ยม คุณภาพดี รหัสสินค้า...

ราคา 150.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เหล็กชุปโครเมี่ยม M1 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 200g + เคสใส่ 1 ใบ

ตัววัสดุเป็น เหล็กชุบโครเมี่ยม คุณภาพดี รหัสสินค้า...

ราคา 200.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เหล็กชุปโครเมี่ยม M1 สำหรับสอบเทียบน้ำหนัก 500g + เคสใส่ 1 ใบ

รหัสสินค้า : CW-003 ตัววัสดุเป็น เหล็กชุบโครเมี่ยม...

ราคา 300.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เหล็กชุปโครเมี่ยม ระดับ M2 แบบชุด 1000g 8 ลูก

สำหรับใช้สอบเทียบน้ำหนัก รหัสสินค้า : CW-003 SET 1...

ราคา 490.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

18. เวอร์เนียร์ VERNIER CALIPER

เวอร์เนีย ดิจิตอล สแตนเลส (Stainless Steel) ขนาดวัด 6 นิ้ว (150 มม.

รหัสสินค้า : VER-150 พร้อมกล่องใส่กันกระแทกอย่างดี

ราคา 390.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เวอร์เนีย ดิจิตอล สแตนเลส (Stainless Steel) ขนาดวัด 6 นิ้ว (150 มม.) VER-150 AA

รหัสสินค้า : VER-150 AA หัวอ่านค่าวัดเป็นโลหะ พร้อ...

ราคา 490.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เวอร์เนีย ดิจิตอล สแตนเลส (Stainless Steel) ขนาดวัด 8 นิ้ว (200 มม.)

รหัสสินค้า : VER-200 พร้อมกล่องใส่กันกระแทกอย่างดี

ราคา 720.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เวอร์เนีย สแตนเลส (Stainless Steel) ขนาดวัด 6 นิ้ว (150 มม.) แบบ Manual

รหัสสินค้า : VER-150 M พร้อมกล่องใส่กันกระแทกอย่าง...

ราคา 220.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

16. ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส set

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส แบบชุด 1mg - 500g F2 Class + กล่องใส่อย่างดี

รหัสสินค้า : SSCW-001 set ตัววัสดุเป็น สแตนเลส

ราคา 3200.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส แบบชุด 1mg - 1000g F2 Class + กล่องใส่อย่างดี

รหัสสินค้า : SSCW-002 set ตัววัสดุเป็น สแตนเลส

ราคา 4600.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส แบบชุด 1mg - 2kg F2 Class + กล่องใส่อย่างดี

รหัสสินค้า : SSCW-003 set 1mg - 2kg ตัววัสดุเป็น ส...

ราคา 7900.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส แบบชุด 1mg - 5kg F2 Class + กล่องใส่อย่างดี

รหัสสินค้า : SSCW-004 set 1mg - 5kg ตัววัสดุเป็น ส...

ราคา 11200.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

11. เครื่องชั่งดิจิตอล เบเกอรี่ สูตรอาหาร ฯลฯ

เครื่องชั่ง Digital 3000g x 0.5g ชั่งส่วนผสมอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ SC-033 โรงงาน WeiHeng แท้

รหัสสินค้า : SC-033 รุ่นนี้ไม่มีไฟ Backlite ของแท้...

ราคา 270.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 3000g x 0.5g ชั่งสูตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ โรงงาน WeiHeng แท้

รหัสสินค้า : SC-042 หน้าจอ Green Backlite สว่างชัด...

ราคา 390.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 7000g x 1g ชั่งสูตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ โรงงาน WeiHeng แท้

รหัสสินค้า : SC-043 หน้าจอ Green Backlite สว่างชัด...

ราคา 390.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 3000g x 0.1g ตัวเครื่องชั่งเป็นสแตนเลส ชั่งสูตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ SC-070

รหัสสินค้า : SC-070 ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐา...

ราคา 850.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital 1kg x 0.1g - 3kg x 0.5g (รูปหัวใจ) ชั่งส่วนผสมอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ SC-073

รหัสสินค้า : SC-073 รุ่นนี้มีไฟ Backlite สีเขียว ข...

ราคา 340.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

12. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบแขวน

เครื่องชั่ง Digital แบบแขวน 45kg x 10g ความแม่นยำ 2 ระดับ 0 - 10kg x 5g, 10 - 45kg x 10g HSC-001

รหัสสินค้า : HSC-001 เครื่องชั่งดิจิตอล แบบแขวน ขอ...

ราคา 190.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่ง Digital แบบแขวน 45kg x 10g ทรงเหลี่ยม

รหัสสินค้า : HSC-002 เครื่องชั่งดิจิตอล แบบแขวน ขอ...

ราคา 220.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง Digital แบบพกพา 50kg x 10g HSC-004 หน้าจอแสงไฟสีเขียว

รหัสสินค้า : HSC-004 เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดิน...

ราคา 250.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง Digital แบบพกพา 50kg x 10g HSC-005 วัสดุด้านบนเป็นสแตนเลส

รหัสสินค้า : HSC-005 เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดิน...

ราคา 300.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

10. เครื่องชั่งดิจิตอล ราคาถูก

เครื่องชั่งดิจิตอล 3000g x 0.1g ชั่งสมุนไพร ไปรษณีย์ ร้านค้าออนไลน์ ทำสูตรอาหาร SC-038

รหัสสินค้า : SC-038 รุ่นนี้ไม่มีไฟ Backlite ของแท...

ราคา 350.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

เครื่องชั่งดิจิตอล 7000g x 1g ชั่งสมุนไพร ไปรษณีย์ ร้านค้าออนไลน์ ทำสูตรอาหาร SC-053

รหัสสินค้า : SC-053 รุ่นนี้ไม่มีไฟ Backlite ของแท้...

ราคา 320.00 บาท

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน

6. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ
13. เครื่องชั่งดิจิตอล Mini Crane Scale

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital แบบแขวน Crane Scale 300kg x 0.1kg ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ อย่างดี

ราคา

2500.00 บาท

รายละเอียด

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบแขวน ความแม่นยำ 300kg x 0.1kg, (100g) รหัสสินค้า : CSC-001

หมวดหมู่สินค้า

13. เครื่องชั่งดิจิตอล Mini Crane Scale

เพิ่มเมื่อ

2013-10-15 14:05:58.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital Mini Crane Scale 200kg x 0.05kg (50g)

ราคา

1150.00 บาท

รายละเอียด

เครื่องชั่งดิจิตอล แบบแขวน ความแม่นยำ 200kg x 0.05kg, (50g) รหัสสินค้า : CSC-002

หมวดหมู่สินค้า

13. เครื่องชั่งดิจิตอล Mini Crane Scale

เพิ่มเมื่อ

2016-11-19 12:17:14.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล 10000g x 0.1g ทศนิยม 1 ตำแหน่ง ชั่งทอง เงิน พลอย สมุนไพร ฯลฯ

ราคา

2350.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-050 หน้าจอ Green Backlight สว่างชัดเจน ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

เพิ่มเมื่อ

2014-01-09 00:28:27.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล 2000g x 0.01g + กล่องกันลม ชั่งทอง เงิน พลอย สมุนไพร ฯลฯ SC-057

ราคา

3500.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-057 หน้าจอ Green Backlite สว่างชัดเจน ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

เพิ่มเมื่อ

2015-02-26 18:53:58.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล 600g x 0.01g + กล่องกันลม ชั่งทอง เงิน พลอย สมุนไพร ฯลฯ SC-059

ราคา

2550.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-059 หน้าจอ Green Backlite สว่างชัดเจน ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

เพิ่มเมื่อ

2015-02-26 19:01:23.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล 10000g x 0.1g ถ่านชาร์จในตัว ชั่งทอง เงิน พลอย สมุนไพร ฯลฯ SC-078

ราคา

2650.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-078 หน้าจอ White Backlight สว่างชัดเจน ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

เพิ่มเมื่อ

2016-09-12 20:16:23.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล 1000g x 0.01g + กล่องกันลม ชั่งทอง เงิน พลอย สมุนไพร ฯลฯ SC-080

ราคา

3200.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-080 หน้าจอ Green Backlite สว่างชัดเจน ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

เพิ่มเมื่อ

2017-01-22 00:24:05.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่งดิจิตอล 30kg x 0.001kg (30000g x 1g) ชั่งสมุนไพร ร้านค้า ร้านขายของออนไลน์ ฯลฯ SC-051

ราคา

3800.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-051 หน้าจอ Blue Backlight สว่างชัดเจน ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

9. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ AMPUT

เพิ่มเมื่อ

2014-01-12 12:12:22.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
4. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกึ่งพกพา

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 5000g x 1g ชั่งส่วนผสมอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ SC-017 โรงงาน WeiHeng แท้

ราคา

270.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-017 รุ่นนี้ไม่มีไฟ Backlite ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

4. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกึ่งพกพา

เพิ่มเมื่อ

2012-12-06 23:37:32.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 5000g x 1g ชั่งส่วนผสมอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ แท่นชั่งเป็นสแตนเลส SC-054

ราคา

420.00 บาท

รายละเอียด

รุ่นนี้แท่นชั่งเป็นสแตนเลส มีไฟ Backlite ทุกเครื่องใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน สแตนเลส ทำ Calibrate ใหม่

หมวดหมู่สินค้า

4. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบกึ่งพกพา

เพิ่มเมื่อ

2014-09-08 16:47:49.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
7. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งโต๊ะ
2. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบพกพา 0.001g

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 30g x 0.001g 150ct x 0.005ct ชั่งเพชร ทอง พลอย ฯลฯ SC-004

ราคา

850.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-004 ราคาไม่รวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้าน

หมวดหมู่สินค้า

2. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบพกพา 0.001g

เพิ่มเมื่อ

2012-12-04 13:53:03.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 30g x 0.001g 150ct x 0.005ct ชั่งเพชร ทอง พลอย ฯลฯ SC-039

ราคา

950.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-039 หน้าจอ Blue Backlite สว่างชัดเจน

หมวดหมู่สินค้า

2. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบพกพา 0.001g

เพิ่มเมื่อ

2013-08-01 09:46:07.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 50g x 0.001g 250ct x 0.005ct ชั่งเพชร ทอง พลอย ฯลฯ SC-061

ราคา

1650.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-061 หน้าจอ Blue Backlite สว่างชัดเจน

หมวดหมู่สินค้า

2. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบพกพา 0.001g

เพิ่มเมื่อ

2015-04-11 21:29:39.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
14. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้น

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 300kg x 20g ตั้งพื้น แตนเลสอย่างดี P-300 SS02

ราคา

6200.00 บาท

รายละเอียด

เครื่องชั่งแบบตั้งพื้น ตัวเครื่อง + โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลสอย่างดี หน้าจอแสดงผล LED ตัวเลขสีแดง รหัสสินค้า P-300 SS02

หมวดหมู่สินค้า

14. เครื่องชั่งดิจิตอล แบบตั้งพื้น

เพิ่มเมื่อ

2017-01-15 16:43:45.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart
8. เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น SF-400 A แป้นชั่งสแตนเลส

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 2000g x 0.1g ชั่งสูตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-019 S

ราคา

600.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-019 S แป้นชั่งสแตนเลส ราคารวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้าน

หมวดหมู่สินค้า

8. เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น SF-400 A แป้นชั่งสแตนเลส

เพิ่มเมื่อ

2016-04-23 16:46:14.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 3000g x 0.1g ชั่งสููตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-055 S

ราคา

650.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-055 S แป้นชั่งสแตนเลส ราคารวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้าน

หมวดหมู่สินค้า

8. เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น SF-400 A แป้นชั่งสแตนเลส

เพิ่มเมื่อ

2016-04-23 16:41:41.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart

ชื่อสินค้า

เครื่องชั่ง Digital 5000g x 0.1g ชั่งสููตรอาหาร เบเกอรี่ สมุนไพร ฯลฯ เกรด A++ SC-030 S

ราคา

750.00 บาท

รายละเอียด

รหัสสินค้า : SC-030 S แป้นชั่งสแตนเลส ราคารวม Adapter สำหรับใช้ไฟบ้าน

หมวดหมู่สินค้า

8. เครื่องชั่งดิจิตอล รุ่น SF-400 A แป้นชั่งสแตนเลส

เพิ่มเมื่อ

2017-04-20 23:00:50.0

ส่งอีเมลล์ให้เพื่อน
Add to cart