Support
เครื่องชั่งดิจิตอล
088-588-4688
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รหัสสินค้า SC-023 25kg x 1g แบบตั้งโต๊ะ เปรียบเทียบเครื่องที่ ไม่ได้ Calibrate และ Calibrate แล้ว

admin | 07-12-2560 | เปิดดู 378 | ความคิดเห็น 0

 

 

http://www.bkkscale.com/p_19002_86096_242445_.htm

 

 

 

รหัสสินค้า SC-023 เปรียบเทียบเครื่องที่

ไม่ได้ Calibrate และ Calibrate แล้ว

 

 
 

เครื่องที่ยังไม่ได้ Calibrate

ทดสอบด้วยตุ้มสแตนเลส Class F2  25kg

 

 
 

 

เครื่องชั่งที่โรงงานส่งขายทั่วโลกมากกว่า 90% น้ำหนักจะประมาณนี้ เพื่อความรวดเร็วในการผลิดให้ทันส่งออเดอร์ขายทั่วโลก โรงงานจะไม่ได้ Calibrate ให้

 

เพียงแค่ลงโปรแกรมสำเร็จใส่ชิปเท่านั้น

 

เครื่องชั่งเครื่องไหนน้ำหนักจะตรงหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ร้านจะ Calibrate ให้หรือไม่ 

 
 
 
 
 

เครื่องที่ทางร้านได้ Calibrate แล้ว

ทดสอบด้วยตุ้มสแตนเลส Class F2  25kg

 

 
 

 

 

  

เครื่องชั่ง (แบบพกพา, กึ่งพกพา, ตั้งโต๊ะ และแบบตั้งพื้น) ก่อนส่งทางร้านจะทำการ Calibrate และทดสอบน้ำหนักทุกเครื่อง 

 

 

 

All Comments: 0 Pages: 1/0