Support
เครื่องชั่งดิจิตอล
088-588-4688
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

รหัสสินค้า SC-011 100g x 0.01g เปรียบเทียบเครื่องที่ ไม่ได้ Calibrate และ Calibrate แล้ว

etcok@hotmail.com | 07-12-2560 | เปิดดู 370 | ความคิดเห็น 0

 

 

http://www.bkkscale.com/p_19002_86076_239172_.htm

 

 

 

รหัสสินค้า SC-011 เปรียบเทียบเครื่องที่ 

ไม่ได้ Calibrate และ Calibrate แล้ว

 

 

 
 
 

เครื่องที่ยังไม่ได้ Calibrate

ทดสอบด้วยตุ้มสแตนเลส Class F2  100g

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องชั่งที่โรงงานส่งขายทั่วโลกมากกว่า 90% น้ำหนักจะประมาณนี้ เพื่อความรวดเร็วในการผลิดให้ทันส่งออเดอร์ขายทั่วโลก โรงงานจะไม่ได้ Calibrate ให้

 

เพียงแค่ลงโปรแกรมสำเร็จใส่ชิปเท่านั้น

 

เครื่องชั่งเครื่องไหนน้ำหนักจะตรงหรือไม่ ขึ้นอยู่ที่ร้านจะ Calibrate ให้หรือไม่ 

 
 
 
 

เครื่องที่ทางร้านได้ Calibrate แล้ว

ทดสอบด้วยตุ้มสแตนเลส Class F2  100g

 

 
 
 
 
 
 
เครื่องชั่ง (แบบพกพากึ่งพกพาตั้งโต๊ะ และแบบตั้งพื้น) ก่อนส่งทางร้านจะทำการ Calibrate และทดสอบน้ำหนักทุกเครื่อง 
 
 
 
 
 
All Comments: 0 Pages: 1/0